ปฏิทินกิจกรรม

วันที่/เวลา กิจกรรม/หลักสูตร สถานที่ ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน
04/10/2566 09:00 Workshop บริหารเงินหลังเกษียณ (HMT0005_รอบ 6) ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ไม่มีค่าธรรมเนียม
28/10/2566 09:00 สัมมนาหัวข้อ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการเทรด Options สู่การสร้างกลยุทธ์ By YLG (ลงทะเบียนผ่าน Link รายละเอียดด้านล่าง) หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม
19/11/2566 13:00 สัมมนา หัวข้อ TFEX Dynamic Hedging (ลงทะเบียนผ่าน Link รายละเอียดด้านล่าง) ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม
22/12/2566 09:00 Workshop คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน ห้องประชุม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ไม่มีค่าธรรมเนียม