ปฏิทินกิจกรรม

เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.)

วันที่ 29 ต.ค. 2565
เวลา 10:00 - 12:00
สถานที่ FB Live OBEC Channel
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 5000
จำนวนที่นั่งคงเหลือ 4551
กำหนดการลงทะเบียน 25 ก.ค. 2565  เวลา  00:00  -  29 ต.ค. 2565  เวลา  23:59
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
รายละเอียด

เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.)
รายละเอียดการอบรมหลักสูตร  “เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้”
สำหรับ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. 
ผ่าน FB Live OBEC Channel

กำหนดการอบรม
เวลา 10:00 น.                  ลงทะเบียนโดยการ Scan QR Code เพื่อ Check in อบรมหลักสูตร วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน
เวลา 10:10 – 12:00 น.      หลักสูตร เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้
                                         • เข้าใจหลักการลงทุน กบข.
                                         • รู้จักและเลือกแผนการลงทุน กบข. ได้ตรงใจ
                                         • ทวีค่าเงินออมด้วยการออมเพิ่ม
                                        โดย       คุณกชพร คะสุวรรณ AFPT
                                                    ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก กบข. 
                                                    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เวลา 12:00 น.                  ลงทะเบียนโดยการ Scan QR Code เพื่อ Check Out อบรมหลักสูตร เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ สำหรับรับวุฒิบัตรออนไลน์

วิธีการรับชม

* รับชมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  - FB OBEC Channel : https://fb.watch/gsjMU3s0aq/
  - YouTube OBEC Channel : https://youtu.be/c6YlTkrgXE8

ขอให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการดังนี้
* สำหรับท่านที่ต้องการรับวุฒิบัตรออนไลน์ ต้องทำครบ 3 ข้อ ดังนี้
  1) ลงทะเบียนผ่านระบบ SET Registration คลิก https://portal.set.or.th/tsd/eventcalendar.html?courseType=S&sessId=78762
  2) Check in เข้าร่วมอบรม คลิก https://www.research.net/r/PT8D6NX
  3) Check out ผู้เข้าอบรมสามารถคลิกลิ้งใน Comment นี้ได้ในเวลา 11.30 น. https://www.research.net/r/P55NPSR

*ดาวโหลดเอกสารคลิก https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2022/Oct/TSI_Seminar_GPF_InvestmentPlan_20221026.pdf

ขั้นตอนการรับวุฒิบัตร
ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเองหลังจากการสัมมนา 7 วันทำการที่ http://www.set.or.th/education

หมายเหตุ: 
1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื้อหา เวลาตามความเหมาะสม
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
    2.1 ลงทะเบียนอบรมล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียน SET Registration ภายในวันที่ 28 ต.ค. 65
    2.2 ดำเนินการ Check in และ Check out หลักสูตรอบรมในวันงานผ่าน Google Form
    2.3 เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 80% หรือตาม เกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเท่านั้น