รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 พ.ค. 2565 21:38:00
หัวข้อข่าว Notification of the Resignation the Chairman of the board and all related directors
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change of director/Executive

Comanche International Public Company Limited ("Company") would like to inform 
that Mr. Somboon Sukheviriya has resigned from Chairman of the board and all
related directors of the Company effective on 10th May 2022 onwards.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.