รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ม.ค. 2564 19:18:00
หัวข้อข่าว Invitation to propose Agenda and Nominate candidates to elected director to AGM 2021
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Invitation to propose agenda and director's nomination proposal for the 2021 
Annual General Shareholders' Meeting in advance
In order to comply with the Good Corporate Governance regarding the equitable 
treatment of shareholders, Comanche International Public Company Limited ("the
Company") would like to invite shareholders to propose the agenda(s) and
director's nomination in advance for the 2021 Annual General Shareholders'
Meeting. Shareholders shall propose any agenda(s) and/or nominate any
candidate(s) to be elected as a Director of the Company at
https://forms.gle/kMG97dLJzJQuSeU7A or scan QR Code at the bottom of this
document during 21st January 2021 to 28th February 2021.
Please be informed accordingly.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.