รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 ก.ย. 2565 07:00:00
หัวข้อข่าว SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9919% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9919% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มงคล อุ่นจิตติกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.5679% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.4898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.5679% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.4898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.396% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 19.5254% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.2675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------