รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 มิ.ย. 2565 07:56:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on June 27, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 226,579,425.50
- Common stock (Unit: shares)      : 453,158,851
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 2,380,952
New capital (baht)            : 227,769,901.50
- Common stock (Unit: shares)      : 455,539,803
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 3/2022 in the amount of 3,000 units to
2,380,952 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 793.6507
Conversion ratio (baht per share)    : 1.26
Conversion date             : 16-Jun-2022
Trading date               : 27-Jun-2022
______________________________________________________________________