รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 09 มิ.ย. 2565 08:32:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on June 10, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 220,205,297.50
- Common stock (Unit: shares)      : 440,410,595
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 6,716,715
New capital (baht)            : 223,563,655.00
- Common stock (Unit: shares)      : 447,127,310
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 3/2022 in the amount of 4,000 units to
2,962,962 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 740.7405
Conversion ratio (baht per share)    : 1.35
Conversion date             : 02-Jun-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 3/2022 in the amount of 5,000 units to
3,753,753 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 750.7506
Conversion ratio (baht per share)    : 1.332
Conversion date             : 06-Jun-2022
Trading date               : 10-Jun-2022
______________________________________________________________________