รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 พ.ค. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on May 25, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 211,747,711.50
- Common stock (Unit: shares)      : 423,495,423
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 6,632,326
New capital (baht)            : 215,063,874.50
- Common stock (Unit: shares)      : 430,127,749
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 1/2022 in the amount of 5,000 units to
3,679,175 common shares and Advance Opportunities Fund 1 has exercised the
convertible debentures No. 2/2022 in the amount of 2,000 units to 1,471,670
common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 735.835
Conversion ratio (baht per share)    : 1.359
Conversion date             : 17-May-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 2/2022 in the amount of 2,000 units to
1,481,481 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 740.7405
Conversion ratio (baht per share)    : 1.35
Conversion date             : 18-May-2022
Trading date               : 25-May-2022
______________________________________________________________________