รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 18 ต.ค. 2565 18:21:00
หัวข้อข่าว Changing of Chief Accountant
หลักทรัพย์ ATP30
แหล่งข่าว ATP30
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change in CFO / Chief Accounting


Resign
______________________________________________________________________
Position of Chief Accountant       : Senior Accounting Manager
Title                  : Miss
Name                   : Pannee
Surname                 : Kuhawal
Effective Date of Termination      : 30-Apr-2022
______________________________________________________________________
Appoint
______________________________________________________________________
Position of Chief Accountant       : Accounting Manager
Title                  : Miss
Name                   : Oonin
Surname                 : Incharoensuk
Effective Date of Appointment      : 01-May-2022
______________________________________________________________________
Authorized Person to Disclose      : Mr. Piya
Information
Position                 : Techakul
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.