รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ต.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ SELIC
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการเริ่มต้น Concert Party หุ้นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม นางสาว ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม บริษัท เกิดฟ้า จำกัด บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 
ซึ่งเป็นการเริ่มต้น Concert Party เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 52.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 52.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.5812% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.4891% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.5812% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.4891% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.5545% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0437% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.5545% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0437% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.