รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 มิ.ย. 2565 17:11:00
หัวข้อข่าว Resignation of Senior Manager - Accounting and Finance Department
หลักทรัพย์ TACC
แหล่งข่าว TACC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change in CFO / Chief Accounting


Resign
Position of CFO             : Senior Manager - Accounting and 
Finance Department
Title                  : Miss
Name                   : Parichat
Surname                 : Chotipumiwet
Effective Date of Termination      : 18-Jun-2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Authorized Person to Disclose      : Mr.Chatchawe Vatanasuk
Information
Position                 : Director
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.