รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2565 08:05:00
หัวข้อข่าว New shares of TAPAC to be traded on April 7, 2022
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED (TAPAC)
Old capital (baht)            : 411,863,901.00
- Common stock (Unit: shares)      : 411,863,901
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 407
New capital (baht)            : 411,864,308.00
- Common stock (Unit: shares)      : 411,864,308
Par value (baht per share)        : 1.00000
Allocated for              : Warrants (TAPAC-W4) 407 units 
exercise to 407 common shares.
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 9.00
Exercise date              : 18-Mar-2022
Trading date               : 07-Apr-2022
______________________________________________________________________