รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ม.ค. 2566 08:32:00
หัวข้อข่าว SET adds new listed securities : IIG-W1 to be traded on January 31, 2023
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Listing

Listing                 : Warrant
Company name               : I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
(IIG)
Warrant trading symbol          : IIG-W1
Secondary market             : mai
Trading date               : 31-Jan-2023
Number of listed warrants (unit: warrants)               : 
4,999,928
Exercise ratio (Warrant : Common stock) : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 32.00
Term of warrants             : 2 years from the date of issuance 
(January 23, 2023)
Warrant price (baht per unit)      : 0.00
First exercise date           : 15-Mar-2023
Last exercise date            : 22-Jan-2025
______________________________________________________________________