รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ต.ค. 2564 17:40:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED	ARIN	18-October-2021	26-November-2021
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED	CRD	18-October-2021	26-November-2021
JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	JAS	18-October-2021	26-November-2021
NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED	NWR	18-October-2021	26-November-2021
SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED	SOLAR	18-October-2021	26-November-2021
TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED	TH	18-October-2021	26-November-2021
U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED	U	18-October-2021	26-November-2021
Preferred stock of U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED	U-P	18-October-2021	26-November-2021
Warrant of U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED No. 4	U-W4	18-October-2021	26-November-2021
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	YGG	18-October-2021	26-November-2021
Extended Period
-	-	-	-

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	SANKO	18-October-2021	26-November-2021
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________