รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ก.ค. 2564 17:43:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED	KKC	02-August-2021	10-September-2021
MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED	MORE	02-August-2021	10-September-2021
Warrant of MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2	MORE-W2	02-August-2021	10-September-2021
PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED	PRAPAT	02-August-2021	10-September-2021
EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED	UREKA	02-August-2021	10-September-2021
Warrant of EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2	UREKA-W2	02-August-2021	10-September-2021
YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	YGG	02-August-2021	10-September-2021
Extended Period
ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	EE	02-August-2021	20-August-2021
JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	JAS	02-August-2021	20-August-2021
SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED	SIMAT	02-August-2021	20-August-2021
Warrant of SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED No. 3	SIMAT-W3	02-August-2021	20-August-2021

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED	MVP	02-August-2021	20-August-2021
Warrant of M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	MVP-W1	02-August-2021	20-August-2021
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________