รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ต.ค. 2564 19:19:00
หัวข้อข่าว Notification the first exercise of META-W5
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว META
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Notification the exercise of securities/ Notification the conversion of 
securities

Subject                 : Notification the exercise of 
securities
Date announced              : 01-Oct-2021
Name of securities            : META-W5
Exercise date              : 29-Oct-2021
The notification period for the exercise : From 19-Oct-2021 to 28-Oct-2021
 of the securities
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise ratio (Warrants : common    : 1 : 1
shares)
Exercise Procedure            : 
https://www.irplus.in.th/Listed/META/pdf/2Terms_and_Conditions_no5_T.pdf
Contact Persons and Place to Exercise  : Mr. Naphat Pakmanee and, Miss 
Thipphakaporn Rungreung
Meta Corporation Public Company Limited, 33/4 36fl., Tower A, The Ninth Tower 
Grand Rama 9, Rama 9 rd., Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel 02 013 7096 ext. 915 or 159
Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Supasit Pokinjaruras
company
Position                 : Director
Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Aung Thiha
company
Position                 : Director
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.