รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ก.ย. 2564 07:19:00
หัวข้อข่าว New shares of META to be traded on October 1, 2021
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : META CORPORATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED (META)
Old capital (baht)            : 1,467,175,658.00
- Common stock (Unit: shares)      : 1,467,175,658
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 184,000,000
New capital (baht)            : 1,651,175,658.00
- Common stock (Unit: shares)      : 1,651,175,658
Par value (baht per share)        : 1.00000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 8 : 1
Subscription price (baht per share)   : 0.61
Subscription and payment period     : From 20-Sep-2021 to 27-Sep-2021
Trading date               : 01-Oct-2021
______________________________________________________________________