รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ส.ค. 2564 07:07:00
หัวข้อข่าว New shares of META to be traded on August 31, 2021
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : META CORPORATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED (META)
Old capital (baht)            : 1,339,661,919.00
- Common stock (Unit: shares)      : 1,339,661,919
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 127,513,739
New capital (baht)            : 1,467,175,658.00
- Common stock (Unit: shares)      : 1,467,175,658
Par value (baht per share)        : 1.00000
Allocated to               : 7 specific investors
Offering price (baht per share)     : 0.53
Subscription and payment period     : 26-Aug-2021
Trading date               : 31-Aug-2021
______________________________________________________________________