รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 ต.ค. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว New shares of K to be traded on October 21, 2022
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Old capital (baht)            : 192,037,205.50
- Common stock (Unit: shares)      : 384,074,411
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 95,460,060
New capital (baht)            : 239,767,235.50
- Common stock (Unit: shares)      : 479,534,471
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Warrants (K-W1) 95,460,060 units 
exercise to 95,460,060 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise date              : 11-Oct-2022
Trading date               : 21-Oct-2022
______________________________________________________________________