รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 16 ส.ค. 2564 17:32:00
หัวข้อข่าว Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Management Discussion and Analysis

Company name               : NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED
Year                   : 2021
Quarter                 : Quarter 2
Ending                  : 30-Jun-2021
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.