รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ม.ค. 2566 12:42:00
หัวข้อข่าว Notification of subscription and payment date for newly issued ordinary shares issued and offered to Private Placement investors and the results of the historical weighted average price calculation (Revised Template)
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว IIG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Increasing Capital

Subject                 : Specifying the purpose of utilizing 
proceeds
Date of Board resolution         : 11-Aug-2022
Number of additional common shares    : 13,723,684
(shares)
Total of additional shares (shares)   : 13,723,684
Par value (baht per share)        : 0.50
Type of allocated securities       : Common shares
 Allocated to              : Private placement (PP)
  Person(s) receiving allotment(s)   : Lansing Holding Company Limited
  Number of allotted shares (shares)  : 8,723,684
  % of Paid Up Capital after capital  : 8.02
increase (Update)
  Subscription price (baht per share) : 38.00
  Subscription period (New)      : From 05-Jan-2023 to 05-Jan-2023
  Total shares allocated to Private  : 8,723,684
Placement (Shares)
 Allocated to              : Reserved shares for the exercise of 
convertible securities
  Number of allotted shares (shares)  : 5,000,000
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.