รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 พ.ค. 2565 07:36:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on May 23, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 211,030,866.00
- Common stock (Unit: shares)      : 422,061,732
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 1,433,691
New capital (baht)            : 211,747,711.50
- Common stock (Unit: shares)      : 423,495,423
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 
converted its convertible debentures no.2/2022 2,000 units into 1,433,691 common
 shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 716.8455
Conversion ratio (baht per share)    : 1.395
Conversion date             : 13-May-2022
Trading date               : 23-May-2022
______________________________________________________________________