รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ม.ค. 2566 09:20:00
หัวข้อข่าว SP sign lifted from the securities of TAPAC
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED (TAPAC)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 30-Jan-2023
Trading session             : Morning
Reason                  :
Completely disseminated the financial statements ending October 31, 2022 via the
 SET's disclosure system.
______________________________________________________________________