รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ม.ค. 2566 08:38:00
หัวข้อข่าว SP sign posted on the securities of TAPAC for failure to submit financial statements ending October 31, 2022
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED (TAPAC)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 04-Jan-2023
Reason                  :
Failure to submit financial statements ending October 31, 2022 by deadline.
______________________________________________________________________