รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 ม.ค. 2565 17:45:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED	BE8	10-January-2022	18-February-2022
KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED	K	10-January-2022	18-February-2022
Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	K-W1	10-January-2022	18-February-2022
Extended Period
MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED	MACO	10-January-2022	28-January-2022
Warrant of MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED No. 3	MACO-W3	10-January-2022	28-January-2022
MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED	MONO	10-January-2022	28-January-2022
UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED	UBE	10-January-2022	28-January-2022

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	PSG	10-January-2022	28-January-2022
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED	TRC	10-January-2022	28-January-2022


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________