รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 12 พ.ค. 2565 17:56:00
หัวข้อข่าว Notification regarding the capital decrease of SiamEast Solutions Public Company Limited
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
SiamEast Solutions Public Company Limited wishes to inform you that on 12 May 
2022, the Company has already registered the decrease in the Company's
registered capital from the existing registered capital of THB 312,000,000 to be
THB 311,998,994.50 by canceling 2,011 unsold ordinary shares with a par value
of THB 0.50 per share and the amendment of Clause 4. (Registered Capital) of the
Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the
Company's registered capital with the Department of Business Development, the
Ministry of Commerce.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.