รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 มี.ค. 2565 18:45:00
หัวข้อข่าว Notice of Shareholders'2022 Annual General Meeting on the Company's website
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
SE call for the Shareholders'2022 Annual General Meeting on Friday April 29, 
2022, at 09.30 a.m., at SILK 1  meeting room on 2nd floor, Bangkok International
Trade and Exhibition Centre, Bangna. In order to provide more communication
channels to Shareholders, the Company has posted the Notice of Shareholders'2022
Annual General Meeting together with supporting documents on the Company's
website www.siameastsolutions.com from  March 29, 2022 onwards.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.