รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 ส.ค. 2564 08:36:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on August 24, 2021
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 127,149,873.00
- Common stock (Unit: shares)      : 254,299,746
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 159,001,931
New capital (baht)            : 206,650,838.50
- Common stock (Unit: shares)      : 413,301,677
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 1.4030331 : 1
Subscription price (baht per share)   : 0.80
Subscription and payment period     : From 22-Jul-2021 to 13-Aug-2021
Trading date               : 24-Aug-2021
______________________________________________________________________