รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 ม.ค. 2564 17:41:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	IIG	01-February-2021	12-March-2021
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED	RBF	01-February-2021	12-March-2021
Extended Period
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	SMT	01-February-2021	19-February-2021

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________