รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 มิ.ย. 2565 08:27:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on June 15, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 223,563,655.00
- Common stock (Unit: shares)      : 447,127,310
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 6,031,541
New capital (baht)            : 226,579,425.50
- Common stock (Unit: shares)      : 453,158,851
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 3/2022 in the amount of 3,000 units to
2,252,252 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 750.7507
Conversion ratio (baht per share)    : 1.332
Conversion date             : 07-Jun-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 3/2022 in the amount of 5,000 units to
3,779,289 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 755.8578
Conversion ratio (baht per share)    : 1.323
Conversion date             : 08-Jun-2022
Trading date               : 15-Jun-2022
______________________________________________________________________