รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ก.ค. 2565 17:08:00
หัวข้อข่าว Report on the results of the Exercise of XO-WB (F53-5)
หลักทรัพย์ XO
แหล่งข่าว XO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of the exercise of Warrants/TSR (F53-5)
Report date of securities allocation   : 04-Jul-2022

Exercised Securities

Warrants

 Common shares
  Warrant of trading symbol      : XO-WB
  Name of warrant           : Warrants to purchase the ordinary 
shares of Exotic Food Public Company Limited Grant 2
  Number of exercised warrants (units) : 843,000
  Number of unexercised warrants    : 2,657,000
(units)
  Ratio (Warrant : shares)       : 1.00 : 1.00
  Exercise Price (baht/share)     : 8.00
  Exercise Date            : From 30-Jun-2022 to 30-Jun-2022
  Number of shares derived from    : 843,000
exercised warrants (shares)
  Number of remaining shares reserved : 2,657,000
(shares)
Authorized to sign on behalf of the   : Mr.Jittiporn Jantarach
company
Position                 : Managing Director

Ms.Vasana Jantarach
Managing Director

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.