รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 12 ก.ค. 2565 08:17:00
หัวข้อข่าว New shares of XO to be traded on July 14, 2022
หลักทรัพย์ XO
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 
(XO)
Old capital (baht)            : 212,382,188.50
- Common stock (Unit: shares)      : 424,764,377
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 843,000
New capital (baht)            : 212,803,688.50
- Common stock (Unit: shares)      : 425,607,377
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Warrants (XO-WB) 843,000 units 
exercise to 843,000 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 8.00
Exercise date              : 30-Jun-2022
Trading date               : 14-Jul-2022
______________________________________________________________________