รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ม.ค. 2565 09:08:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ TAPAC กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การขึ้นเครื่องหมาย            			

เรื่อง                 			 : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			
 - บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)
ขึ้นเครื่องหมาย              			 : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย            			 : 05 ม.ค. 2565
เหตุผล                 			 :
บริษัทไม่สามารถงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.