รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ก.ค. 2565 08:24:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on July 22, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 236,620,568.00
- Common stock (Unit: shares)      : 473,241,136
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 2,020,202
New capital (baht)            : 237,630,669.00
- Common stock (Unit: shares)      : 475,261,338
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 6/2022 in the amount of 2,000 units to
2,020,202 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,010.101
Conversion ratio (baht per share)    : 0.99
Conversion date             : 15-Jul-2022
Trading date               : 22-Jul-2022
______________________________________________________________________