รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ม.ค. 2564 12:45:00
หัวข้อข่าว Report on the results of the Exercise of NEWS-W6 (F53-5)
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of the exercise of Warrants/TSR (F53-5)
Report date of securities allocation   : 04-Jan-2021

Exercised Securities

Warrants

 Common shares
  Warrant of trading symbol      : NEWS-W6
  Name of warrant           : Warrant of NEWS NETWORK CORPORATION 
PUBLIC COMPANY LIMITED No. 6
  Number of exercised warrants (units) : 0
  Number of unexercised warrants    : 14,570,700,020
(units)
  Ratio (Warrant : shares)       : 1.00 : 1.00
  Exercise Price (baht/share)     : 0.016
  Exercise Date            : From 30-Dec-2020
  Number of shares derived from    : 0
exercised warrants (shares)
  Number of remaining shares reserved : 14,570,700,020
(shares)
Authorized to sign on behalf of the   : Mr.Prapat Yorkhant
company
Position                 : Chief Executive officer


This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.