รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 ธ.ค. 2565 17:10:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on December 30, 2022 (Revised)
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 272,968,770.50
- Common stock (Unit: shares)      : 545,937,541
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 11,762,706
New capital (baht)            : 278,850,123.50
- Common stock (Unit: shares)      : 557,700,247
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,068,376 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 13-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,068,376 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 14-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 2,000 units to
 2,136,752 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 15-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 12/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,058,201 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,058.201
Conversion ratio (baht per share)    : 0.945
Conversion date             : 16-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 11/2022 in the amount of 2,000 units to
 2,136,752 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 20-Dec-2022
Allocated for (Update)          : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 12/2022 in the amount of 2,000 units to
 2,136,752 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 22-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 11/2022 in the amount of 2,000 units to
 2,157,497 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,078.7485
Conversion ratio (baht per share)    : 0.927
Conversion date             : 23-Dec-2022
Trading date               : 30-Dec-2022
______________________________________________________________________