รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ก.ค. 2565 08:24:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on July 4, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 227,769,901.50
- Common stock (Unit: shares)      : 455,539,803
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 6,052,588
New capital (baht)            : 230,796,195.50
- Common stock (Unit: shares)      : 461,592,391
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 4/2022 in the amount of 3,000 units to
2,525,252 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 841.7507
Conversion ratio (baht per share)    : 1.188
Conversion date             : 21-Jun-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 4/2022 in the amount of 4,000 units to
3,527,336 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 881.834
Conversion ratio (baht per share)    : 1.134
Conversion date             : 24-Jun-2022
Trading date               : 04-Jul-2022
______________________________________________________________________