รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 06 ก.ค. 2565 08:18:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on July 7, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 230,796,195.50
- Common stock (Unit: shares)      : 461,592,391
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 11,648,745
New capital (baht)            : 236,620,568.00
- Common stock (Unit: shares)      : 473,241,136
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund and 
Advance Opportunities Fund 1 has exercised the convertible debentures No. 4/2022
 in the amount of 13,000 units to 11,648,745 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 896.0573
Conversion ratio (baht per share)    : 1.116
Conversion date             : 29-Jun-2022
Trading date               : 07-Jul-2022
______________________________________________________________________