รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 ม.ค. 2566 08:34:00
หัวข้อข่าว Trading Suspension and termination of listing status of YGG-W1
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted due to last 
exercise
Security Symbol
 - Warrant of YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1 (YGG-W1)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Last exercise of warrant
Book closing date            : From 27-Feb-2023 to 20-Mar-2023
Last exercise date            : 20-Mar-2023
Date of post "SP" sign          : From 23-Feb-2023 to 20-Mar-2023
Notification period for the exercise   : From 03-Mar-2023 to 19-Mar-2023
Delisting date              : 21-Mar-2023
______________________________________________________________________