รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 เม.ย. 2565 07:50:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on April 22, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 206,650,838.50
- Common stock (Unit: shares)      : 413,301,677
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 5,757,052
New capital (baht)            : 209,529,364.50
- Common stock (Unit: shares)      : 419,058,729
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 
converted its convertible debentures no.1/2022 10,000 units into 5,757,052
common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 575.7052
Conversion ratio (baht per share)    : 1.737
Conversion date             : 12-Apr-2022
Trading date               : 22-Apr-2022
______________________________________________________________________