รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 พ.ค. 2565 17:28:00
หัวข้อข่าว Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
           Financial Statement (F45)
     INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION PUBLIC CO., LTD.

                   (In thousands)
Financial Statement
                  Quarter 1
                   Reviewed
      Ending          31 March
      Year        2022     2021
 Profit (loss)               12,417   (46,989)
attributable to equity 
holders of the Company *
 EPS (baht)           0.03    (0.18)
             


Type of report
   Unqualified opinion

Remark

*For consolidated financial statements

Please review financial statement (Full Version) before making investment 
decision
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal)."

             Signature ___________________________
                  ( Mr.Dan Hetrakul )
                  Chief Executive Officer
             Authorized Persons to Disclose Information

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.