รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ก.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว New shares of DOD to be traded on August 2, 2021
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED 
(DOD)
Old capital (baht)            : 205,000,000.00
- Common stock (Unit: shares)      : 410,000,000
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 493
New capital (baht)            : 205,000,246.50
- Common stock (Unit: shares)      : 410,000,493
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Warrants (DOD-W1) 493 units exercise
 to 493 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 15.75
Exercise date              : 07-Jul-2021
Trading date               : 02-Aug-2021
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.