รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 มิ.ย. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว Trading Suspension and termination of listing status of DOD-W1
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted due to last 
exercise
Security Symbol
 - Warrant of DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1 (DOD-W1)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Last exercise of warrant
Book closing date            : From 16-Jun-2021 to 07-Jul-2021
Last exercise date            : 07-Jul-2021
Date of post "SP" sign          : From 14-Jun-2021 to 07-Jul-2021
Notification period for the exercise   : From 22-Jun-2021 to 06-Jul-2021
Delisting date              : 08-Jul-2021
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.