รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 มิ.ย. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว New shares of NEWS to be traded on June 13, 2022
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED (NEWS)
Old capital (baht)            : 75,650,197,648.00
- Common stock (Unit: shares)      : 75,650,197,648
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 30,000,000,000
New capital (baht)            : 105,650,197,648.00
- Common stock (Unit: shares)      : 105,650,197,648
Par value (baht per share)        : 1.00
Allocated to               : Private placement 4 persons as 
follows:
1. Miss Aura-orn Akrasanee 15,000,000,000 shares
2. Miss Phantipa Netiphat 6,500,000,000 shares
3. Mr. Pichet Permsubhirunya 5,000,000,000 shares
4. Mrs. Sunanta Singsansern 3,500,000,000 shares
Offering price (baht per share)     : 0.018
Subscription and payment period     : 10-Mar-2022
Trading date               : 13-Jun-2022
______________________________________________________________________