รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 31 พ.ค. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on June 1, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 216,550,327.00
- Common stock (Unit: shares)      : 433,100,654
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 7,309,941
New capital (baht)            : 220,205,297.50
- Common stock (Unit: shares)      : 440,410,595
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 1/2022 in the amount of 10,000 units to
 7,309,941 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 730.9941
Conversion ratio (baht per share)    : 1.368
Conversion date             : 25-May-2022
Trading date               : 01-Jun-2022
______________________________________________________________________