รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 19 ส.ค. 2565 08:17:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on August 22, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 250,089,837.50
- Common stock (Unit: shares)      : 500,179,675
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 20,966,225
New capital (baht)            : 260,572,950.00
- Common stock (Unit: shares)      : 521,145,900
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 5/2022 in the amount of 10,000 units to
 10,582,010 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,058.201
Conversion ratio (baht per share)    : 0.945
Conversion date             : 09-Aug-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 8/2022 in the amount of 10,000 units to
 10,384,215 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,038.422
Conversion ratio (baht per share)    : 0.963
Conversion date             : 11-Aug-2022
Trading date               : 22-Aug-2022
______________________________________________________________________