รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2563 09:22:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
หลักทรัพย์ ATP30
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศแก้ไขวันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2563 
โดยยกเลิกวันหยุดทำการซื้อขายในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
ตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.