รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 พ.ค. 2564 08:22:00
หัวข้อข่าว New shares of ASN to be traded on May 11, 2021
หลักทรัพย์ ASN
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED 
(ASN)
Old capital (baht)            : 77,999,991.00
- Common stock (Unit: shares)      : 155,999,982
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 31,199,971
New capital (baht)            : 93,599,976.50
- Common stock (Unit: shares)      : 187,199,953
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Stock dividend payment
Ratio (Old share : Dividend shares)   : 5 : 1
Trading date               : 11-May-2021
______________________________________________________________________