รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 ก.ย. 2565 08:12:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on September 8, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 263,497,151.00
- Common stock (Unit: shares)      : 526,994,302
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 3,673,094
New capital (baht)            : 265,333,698.00
- Common stock (Unit: shares)      : 530,667,396
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 8/2022 in the amount of 4,000 units to
3,673,094 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 918.274
Conversion ratio (baht per share)    : 1.089
Conversion date             : 31-Aug-2022
Trading date               : 08-Sep-2022
______________________________________________________________________