รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ส.ค. 2564 18:17:00
หัวข้อข่าว Changing of Chief Accountant
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change in CFO / Chief Accounting


Resign
______________________________________________________________________
Position of Chief Accountant       : Corporate Account
Title                  : Miss
Name                   : Supattra
Surname                 : Hirunyanon
Effective Date of Termination      : 30-Jun-2021
______________________________________________________________________
Appoint
______________________________________________________________________
Position of Chief Accountant       : Assistant Chief Finance Officer
Title                  : Mr.
Name                   : Tanin
Surname                 : Auarayamontri
Effective Date of Appointment      : 01-Jul-2021
______________________________________________________________________
Authorized Person to Disclose      : Mr. Somboon Sukheviriya
Information
Position                 : Chief Executive Officer
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.